Inom kort kommer man här kunna se bilder på utförda arbeten